Máy đo 2D/3D SHK – GZ Sê-ri VMS H

Liên hệ

Phạm vi đo XY(mm)

  • VMS 322H : 300 x 200
  • VMS 432H : 400 x 300
  • VMS 542H : 500 x 400
  • VMS 562H : 500 x 600

(Phạm vi di chuyển trục Z : 200)