Máy đo 2D/3D SHK – GZ Sê-ri VMS

Liên hệ

Phạm vi đo XY(mm)

  • VMS 2010 : 200 x 100
  • VMS 2515 : 200 x 150
  • VMS 3020 : 300 x 200
  • VMS 4030 : 400 x 300
  • VMS 5040 : 500 x 400
  • VMS 6050 : 600 x 500

(Phạm vi di chuyển trục Z : 200)