Máy đo 2D/3D SHK – GZ Sê-ri VMS G

Liên hệ

Phạm vi đo XY(mm):

• VMS 542G : 500 x 400
• VMS 562G : 500 x 600
• VMS 682G : 600 x 800
• VMS 8102G : 800 x 1000
• VMS 1012G : 1000 x 1200
• VMS 1016G : 1000 x 1600
• VMS 1216G : 1200 x 1600
• VMS 1318G : 1300 x 1800
(Phạm vi di chuyển trục Z : 200)