Phần mềm VISIONX

Liên hệ

VisionX là phần mềm đo hình ảnh chuyên nghiệp được phát triển bởi Chotest, đây là quyền sở hữu trí tuệ độc lập của chúng tôi. VisionX có giao diện thân thiện với người dùng, dễ vận hành, các chức năng mạnh mẽ và thiết thực, hỗ trợ hơn 80 loại công cụ trích xuất và phân tích, bao gồm công cụ trích xuất tính năng, công cụ phụ trợ, công cụ chú thích và công cụ ứng dụng đặc biệt, v.v. được tùy chỉnh theo yêu cầu của người dùng.