Máy Đo Tọa Độ CMM SHK YM 7106 Tự Động

Liên hệ

Trường đo lường(mm)

  • YM 7106 : 700 x 1000 x 600

Độ chính xác : E2xy = (2.8+L/300) μm

Cấu hình chuẩn

  • Phần mềm YM-Measure(Windows 10)
  • Hệ thống điều khiển YM-C-01 với hộp Jog
  • Đầu dò chỉ số tự động CZ10T
  • Đầu dò kích hoạt CF20
  • Quả cầu hiệu chuẩn (Ø19mm)
  • Bộ bút stylus (M2 5 chiếc)
  • Hệ thống máy tính