Máy Đo Tọa Độ CMM SHK MINI Tự Động

Liên hệ

Trường đo lường (mm)

  • MINI 433 : 300 x 400 x 260

Độ chính xác : E2xy = (2.7+L/200) μm

  • MINI 544 : 400 x 500 x 360

Độ chính xác : E2xy = (3.0+L/200) μm

Cấu hình tiêu chuẩn

  • Phần mềm YM-Measure (Windows 10).
  • Hệ thống điều khiển YM-C-01 với hộp chạy.
  • Đầu dò lập chỉ mục tự động CZ10T.
  • Đầu dò kích hoạt CF20.
  • Quả cầu hiệu chuẩn (Ø19mm).
  • Bộ bút stylus (M2, 5 chiếc).
  • Hệ thống máy tính.