Máy đo chiều dài đa năng SJ5100

Liên hệ

Đo tuyệt đối trên toàn bộ phạm vi đo

Nhờ cân kính chính xác để định vị trục chính đo, SJ5100 có thể thực hiện phép đo tuyệt đối chính xác trên toàn bộ phạm vi.