Máy đo biên dạng SJ5701/SJ5760

Liên hệ

  • Cánh tay dài thích hợp cho độ nhám
  • Đo lường trong lỗ sâu.
  • Chuyển đổi dễ dàng giữa cấu hình và chức năng độ nhám (mô-đun độ nhám là tùy chọn)