Máy đo bề mặt quang học 3D SuperView W3

Liên hệ

Hình dạng và hình dạng 3D hiển vi quy mô lớn

  • Bàn lớn
  • Áp dụng cho tấm wafer 12’’
  • Đo tự động bằng một phím